| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Galina 6 years, 11 months ago

                        

              Ajalooõpetaja ja õppealajuhataja

metoodiline kogumik

 

 

KJVG AJALOO - JA ÜHISKONNAÕPETUSEÕPETAJATE

METODILINE AINESEKTSION

KOHTLA-JÄRVE LINNA AJALOO-JA ÜHISKONNAÕPETAJATE

AINESEKTSIOON                                                                     

TMG AJALOO-JA ÜHISKONNAÕPETUSE MO METOODIKA
MIKSIKE  ÕPPEMATERJALID

KONKURSID JA

TULEMUSED

ИКТ ÕPETAJATE JA

ÕPILASTE JAOKS  

BLOGGER SMART TAHVEL
EKSAMID ÕPIME ÕPPIMA  
PROGRAMMID

METOODILISED LEIUD

PROJEKTID JA UURIMISTÖÖD

ÕPIKESKKONNAD
E-PORTFOOLIO

KLASSIJUHATAMINE

 IVA AJALOO OLÜMPIAAD
TUNNIPLAANID

HOTPOTATOES

LEARNINGAPPS LEMILL

 

ÕPILASTE LOOMING

 

DABBLEBOARD

 

 ESITLUSED

KLASSIVÄLINE TEGEVUS 

SMART NOTEBOOK

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.